W sprawie remontu ulicy Bema

remont.jpgU schyłku ubiegłego tygodnia skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w sprawie opóźnień w zakresie prac remontowych na ulicy Bema. Niniejsze zadanie miało zostać zrealizowane w 2018 roku, jednak ze względu na brak środków finansowych, przesunięto je na rok bieżący. Tymczasem nadeszły wakacje, a o początku prac nie słychać nic. Mam nadzieję, że dzięki uzyskanej informacji będę mógł przekazać pozytywną wiadomość mieszkańcom południowej części Wieniawy i zrealizować obiecany im remont ulicy.

Interpelacja: http://marcinnowak.pl/?p=5109