O pieniądzach na lubelskie kluby sportowe, raz jeszcze

kasa.jpgZgodnie z zapowiedzią skierowałem na ręce Prezydenta Lublina interpelację w sprawie konieczności zwiększenia środków finansowych na potrzeby lubelskich klubów sportowych. Moja interwencja została podyktowana informacją o braku funduszy dla organizacji rezprezentujących sport drużynowy, co wiążę się z niebezpieczeństwem odstąpienia przez nie od rozgrywek ligowych. Jestem przekonany, że na wrześniowej sesji Rady Miasta Lublin problem zostanie finalnie rozwiązany, a kwota miliona dwustu tysięcy złotych (o taką sumę wnioskuję) trafi na konta lubelskich klubów.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=5119