Czy Krakowskie Przedmieście w weekendy powinno być zamknięte dla samochodów?

kurierl.jpgW ostatnim tygodniu w przestrzeni publicznej pojawiła się interesująca koncepcja ograniczenia ruchu kołowego w centrum Lublina. Jej autorem jest Pan Marek Poznański- Menadżer Śródmieścia, który postuluje by wyeliminować lub poważnie ograniczyć wjazd samochodów na Krakowskie Przedmieście (póki co wyłącznie w weekendy), na całej długości tej arterii. Osobiście pomysł uważam za bardzo ciekawy i widzę w nim wiele pozytywów, by jednak ewentualnie wdrożyć go w życie, powinniśmy odbyć w tej kwestii szerszą dyskusję merytoryczną. Do tego niezbędna jest opinia osób tudzież instytucji, ktore od lat zajmują się regulacją ruchu kołowego i sprawami związanymi z miejską przestrzenią np Zarząd Dróg i Mostów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Zarząd Transportu Miejskiego, czy Miejski Konserwator Zabytków. Bardzo ważna jest oczywiście opinia mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza tych którzy zamieszkują śródmiejski obszar. Jestem przekonany, że jeszcze w tym miesiącu powinno dojść do spotkania poświęconego tej kwestii, o czym informować będę za pośrednictwem mojego bloga.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl