Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Sowińskiego

W związku z zaplanowaną przez Ratusz przebudową ulicy Sowińskiego i towarzyszącymi jej dyskusjami, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy i w jakim zakresie przeprowadzone zostaną prace związane z przebudową niniejszej arterii?

Jaki jest operat szacunkowy tego zadania?

Jaki czas na wykonanie niniejszego zadania przewiduje Urząd Miasta Lublin i czy planowane jest etapowanie prac remontowo-naprawczych?

Czy w związku z planowaną przebudową zaplanowana została wycinka drzew usytuowanych po obu stronach ulicy Sowińskiego?

Czy w ramach zawartej umowy dotyczącej przedmiotowej kwestii, przewidziany został zakup taboru komunikacyjnego, a jeśli tak w jakiej liczbie i kiedy zostanie dokonany?

Ulica Sowińskiego to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych, łącząca północ i południe miasta, a jej kompleksowy remont od lat stanowi priorytet władz Lublina. W związku z powyższym, mając nadzieję na przyszłościowe ostateczne wykonanie tego zadania, proszę o szczegółowe odniesienie się do pytań zawartych w treści mojej interpelacji.