Giełda Staroci na Placu pod Zamkiem i Błoniach

gs.jpgW nawiązaniu do zbliżającego się terminu giełdy staroci (niedziela 25.08.br.), pragnę przypomnieć, że najbliższa impreza zostanie rozszerzona o obszar Błoni pod Zamkiem. To pokłosie wspólnych ustaleń, które mają na celu ostateczne określenie jej docelowego miejsca. Kluczowym problemem jest bowiem brak wystarczającej przestrzeni dla handlujących na Placu pod Zamkiem i konieczność weryfikacji tego stanu rzeczy. Nie ulega zatem wątpliwości, że giełda w dalszym ciągu pozostanie na Placu Zamkowym, otwartą kwestią jest natomiast jej dodatkowa lokalizacja: ulica Kowalska (gdzie odbyła się ostatnia impreza) i Błonia pod Zamkiem.  Porównanie i ocena obu tych rozwiązań wpłynie na ostateczną decyzję organizatorów, co do wyboru jednego z tych dwóch miejsc.

Fot. (Źródło): www.facebook.com/lubelskagieldastaroci/