Nowa uchwała o stypendiach studenckich

 student.jpgW nawiązaniu do czwartkowej sesji Rady Miasta Lublin pragnę wyrazić ogromne podziękowanie za przygotowanie i przyjęcie zmodyfikowanej uchwały o stypendiach dla studentów i doktorantów. Jej weryfikację poniekąd wymusiła konieczność dostosowania do nowych przepisów wynikających z reformy szkolnictwa wyższego, poniekąd sygnalizowane od lat potrzeby korekt. Obniżenie średniej ocen dla potencjalnych beneficjentów z 4,7 do 4,5 czy położenie silniejszego akcentu na promowanie przez nich miasta i regionu, to część zaproponowanych przez nas zmian. W założeniach mają one za zadanie uczynić program jeszcze bardziej atrakcyjny i rozszerzyć grono laureatów o nowych wybitnych stypendystów. Jako inicjator i twórca tego programu, jestem przekonany, że tak się stanie.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl