Interpelacja w sprawie programu deratyzacji

W związku z docierającymi do mnie informacjami o rosnącej w Lublinie pladze szczurów, proszę o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

Jak wygląda tegoroczny program deratyzacji przeprowadzony w Lublinie i kiedy został zrealizowany?

Ile kontroli w niniejszej kwestii zostało przeprowadzonych przez Straż Miejską w prywatnych budynkach mieszkalnych i ile w nieruchomościach stanowiących zasoby gminy Lublin?

Ile zgłoszeń dotyczących problemu szczurów wpłynęło do Straży Miejskiej w bieżącym roku, a jeśli to możliwe proszę o wyszczególnienie ich liczby w kolejnych miesiącach?

Jednocześnie pragnę podkreślić z całą wyrazistością, że w mojej ocenie, konieczne jest podjęcie kolejnych działań daratyzacyjnych, a także profilaktycznych, zapobiegających w Lublinie niebezpieczeństwu plagi szczurów.