Interpelacja w sprawie naprawy chodnika u zbiegu al. Kraśnickiej i ul. Zana

W związku z przedstawionym mi problemem dysfunkcyjnego chodnika usytuowanego u zbiegu alei Kraśnickiej i ulicy Zana, proszę o podjęcie działań w celu wykonania niezbędnych napraw. W obecnej chwili niniejszy trakt pieszy nie nadaje się do użytkowania, a odstające płytki chodnikowe narażają przechodniów na poważne urazy i uszczerbki zdrowotne.

Niezależnie od konieczności przeprowadzenia kompleksowej wymiany chodnika, co mam nadzieję stanie się w przyszłym roku budżetowym, zasadnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szybkich prac naprawczych i dostosowanie go do potrzeb komunikacyjnych pieszych.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią.