Przed prezentacją projektu budżetu

ratusz.jpgOczekując przedstawienia projektu budżetu na 2020 rok, mam świadomość, że jego inwestycyjna strona zostanie poważnie ograniczona. Wynika to przede wszystkim z decyzji centralnych, ktore w sposób istotny zmniejszą wpływy do budżetów samorządowych ( między innymi  obniżenie stawki PIT z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu oraz wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla osób do 26 roku życia). Musimy zatem liczyć się z rezygnacją z kilku ważnych dla Miasta zadań, choć głęboko wierzę, że spora część złoszonych przeze mnie propozycji, zostanie pozytywnie zaakceptowana przez władzę wykonawczą Lublina. Do tematu projektu budżetu, powrócę niezłocznie po przedstawieniu przez Prezydenta  konkretów, na które podobnie, jak wielu lublinian, czekam z niecierpliwością.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl