Interpelacja w sprawie umieszczenia bezpłatnych tablic informacyjnych w dzielnicach Lublina

W związku ze skierowaną do mnie prośbą od mieszkańców Lublina, dotyczącą montażu bezpłatnych tablic informacyjnych w lubelskich dzielnicach, proszę o zdiagnozowanie niniejszego tematu i zajęcie się przedmiotową kwestią. Bezpłatne nośniki informacyjne, istniejące już w niektórych częściach Miasta, zwiększają skuteczność przepływu komunikatów, docierając do tysięcy odbiorców. Kompleksowe uregulowanie tej kwestii umożliwi Urzędowi Miasta Lublin, a także jednostkom pomocniczym samorządu (radom dzielnic) rozszerzenie partycypacji społecznej w zakresie informowania o swoich projektach i charakterze działań.