Przed sesją budżetową

kl.jpgTrwa procedura budżetowa, podczas której radni kierują do Prezydenta Lublina swoje propozycje w zakresie zadań na przyszły rok. Już wiem, że wśród zgłoszonych przeze mnie aspektów znajdzie się między innymi remont ulicy Rowerowej i budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica,  co obiecałem lokalnej społeczności w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Oprócz tego w projekcie budżetu najprawdopodobniej uwzględnione zostaną moje inne propozycje, jak remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7, murku z kwiatami przy Krakowskim Przedmieściu, czy ulicy Bema. Z niecierpliwością oczekuję zatem na ostateczną wersję budżetu wraz z prezydenckimi autopoprawkami, który głosować będziemy na grudniowej sesji Rady Miasta Lublin.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl