O budżecie raz jeszcze

lublin.pngZgodnie z zapowiedzią powracam do tematu przyszłorocznego budżetu, który przyjęliśmy na wczorajszej sesji Rady Miasta. Wśród najważniejszych zadań znalazła się budowa dworca metropolitarnego połączona z rewitalizacją części dzielnicy Za Cukrownią. Przyszły budżet to także remont Alei Racławickich, o czym w kontekście charakteru wykonywanych prac, z pewnością rozmawiać będziemy w najbliższym czasie (niniejszemu tematowi poświęcę nieco więcej uwagi w kolejnych wpisach). W oświacie czeka nas rozpoczęcie budowy dwóch szkół na Sławinie i Felinie, a także sali gimnastycznej przy LO im. Staszica (o co osobiście zabiegałem). Wśród innych zgłoszonych przeze mnie zadań znalazły się ulice: Rowerowa i Bema, a także remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej. Sport to przede wszystkim żużel, na który wzorem ubiegłego roku przeznaczymy 4 miliony złotych. Niezwykle ważnym, kontynuowanym zadaniem jest także dokończenie rewitalizacji obszaru parku ludowego.

Biorąc pod uwagę politykę rządową, która zmianami systemu podatkowego (zwolnienie od podatku PIT  osób do 26 roku życia, czy obniżenie stawki PIT z 18 na 17 %) zmniejszy (według szacunku) dochody Lublina o około 65 milionów złotych, jest to budżet odważny na miarę naszych obecnych możliwości.