O sali gimnastycznej przy LO im. Stanisława Staszica

lo.pngSpośród zapisów budżetowych, które udało mi się wywalczyć w roku bieżącym, za największy osobisty sukces uważam zadanie dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Oczywiście to dopiero początek wyboistej drogi do wykonania tego obiektu, niemniej po latach starań i zabiegów, popularny „Staś” doczekał się wreszcie konkretnego zapisu budżetowego. Rolą radnych (w tym rzecz jasna mojej skromnej osoby) jest teraz skuteczne pilotowanie realizacji niniejszego zadania. W przestrzeni publicznej będę o tym przypominał wielokrotnie.

Fot. (Źródło):  https://lo1.lublin.eu/staszic/