Interpelacja w sprawie zamiaru wycinki drzew na ulicy Lipowej

W związku z docierającymi do mnie uwagami od mieszkańców Lublina w sprawie planowanej przez Urząd Miasta Lublin wycinki drzew na ulicy Lipowej, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaką liczbę drzew rosnących przy niniejszej arterii komunikacyjnej zamierza wyciąć Urząd Miasta Lublin?

Czy działania te zostały szczegółowo  skonsultowane z właściwą radą dzielnicy (Śródmieście) tudzież mieszkańcami ulicy Lipowej i arterii do niej przylegających?

Jaki cel przyświeca tym działaniom i czy Ratusz rozważa zaniechanie niniejszych planów lub inne alternatywne rozwiązania minimalizujące skutki likwidacji drzew?

Uczestnicząc w dyskusji na temat przebudowy Alei Racławickich bardzo często marginalizujemy towarzyszący jej wątek remontu ulicy Lipowej i koncepcji likwidacji znajdujących się tam drzew. Tymczasem właśnie ten aspekt stanowi jeden z kluczowych punktów zapalnych koncepcji ujętej w tegorocznych planach budżetowych jako zadanie priorytetowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.