Pismo w sprawie drzew przy ulicy Lipowej

marcinek.jpgPrzed kilkoma dniami skierowałem na ręce Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie planowanej wycinki drzew przy ulicy Lipowej. http://marcinnowak.pl/?p=5320  Zamiary te wiążą sie z priorytetową dla tegorocznych zadań budżetowych, koncepcją przebudowy Alei Racławickich i ulicy Lipowej, co wzbudza wiele uwag i kontrowersji wśród lokalnej społeczności. Z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi na stawiane przeze mnie pytania, mając nadzieję na korektę ratuszowych planów związnych z usunięciem drzew przy ulicy Lipowej. Kwestii przebudowy Alei Racławickich i towarzyszących jej planom, poświęcę odrębny wpis blogowy.