Przed sesją Rady Miasta

ggggggggggggggg.jpgJutro sesja Rady Miasta Lublin. Wśród najistotniejszych punktów znajduje się między innymi ustalenie kryteriów w rekrutacji do publicznych przedszkoli, a także projekt uchwały w sprawie zainicjowania prac nad regulaminem stypendialnym dla studentów i doktorantów. Sądząc po komisjach stałych Rady Miasta, to właśnie te kwestie wywołają najwięcej dyskusji i kontrowersji, choć i w tych aspektach, panuje wyjątkowa zgoda. Wiele wskazuje zatem na to, że jutrzejsze posiedzenie, nareszcie zaowocuje treściwą i merytoryczną dyskusją, która pozwoli szybko i skutecznie rozwiązać bieżące miejskie problemy.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl