O problemach w sieci połączeń komunikacji miejskiej

kom.jpgPrzed kilkoma dniami skierowałem na ręce Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie niezwłocznego zajęcia się tematem wadliwości połączeń w komunikacji miejskiej. Docierające do mnie niepokojące informacje od mieszkańców Lublina, a także enuncjacje medialne, skłoniły mnie do wystąpienia z inicjatywą o zwołanie merytorycznych komisji stałych Rady Miasta (Budżetowo-Ekonomicznej i Gospodarki Komunalnej), które powinny zająć się przedmiotową sprawą. Pomimo mojej wieloletniej pozytywnej oceny działań dyrekcji Zarządu Transportu Miejskiego i aprobaty dla podejmowanych przez nią decyzji, ta sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.

Z ogromną nadzieją, czekam na priorytetowe wyznaczenie terminu spotkania, poniżej umieszczam treść interpelacji:http://marcinnowak.pl/?p=5340

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl