Interpelacja w sprawie ograniczeń połączeń komunikacyjnych lokalnego taboru

W związku z docierającymi do mnie uwagami od mieszkańców Lublina oraz informacjami medialnymi dotyczącymi zamiarów stałego zmniejszenia liczby połączeń miejskiego taboru autobusowego i trolejbusowego, proszę o niezwłoczne zorganizowanie spotkania informacyjnego w przedmiotowej sprawie dla radnych z Zarządem Transportu Miejskiego. Zaistniała sytuacja i niespójność w przepływie informacji dotyczących czasu i intensywności połączeń komunikacji zbiorowej, powoduje konieczność przeprowadzenia szczegółowych konsultacji i opracowanie rozwiązań minimalizujących skutki redukcji połączeń o 15%.

W mojej ocenie przedmiotowe kwestie należy niezwłocznie omówić na specjalnie do tego zwołanej Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji  Budżetowo-Ekonomicznej (z powiadomieniem skierowanym również do radnych niebędących ich członkami), w celu kompleksowego rozwiązania niniejszego problemu.