14 lutego- dzień chorych na padaczkę

 padaczka-5.jpg

Dziś dzień św. Walentego- patrona zakochanych. Dla wielu z nas to również (a może przede wszystkim) dzień chorych na epilepsję, których opiekunem jest św.Walenty. W związku z tym, jak co roku, wraz ze Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę „Drgawka” przed lubelskim Ratuszem zorganizowaliśmy akcję informacyjną. Podczas jej trwania wręczaliśmy lublinianom ulotki i sympatyczne gadżety, informując czym jest choroba, jak zapobiegać atakom epliteptycznym i jak aktywizować zawodowo osoby dotknięte padaczką.