Interpelacja w sprawie docelowej siedziby dla Banku Żywności

W związku z docierającymi do mnie informacjami o konieczności opuszczenia przez Bank Żywności dotychczasowej siedziby, uprzejmie proszę o zajęcie się przedmiotową sprawą i rozwiązanie niniejszego problemu poprzez wyszukanie alternatywnej lokalizacji dla tej zasłużonej i wpisanej w miejski krwiobieg organizacji.

Rozumiejąc zaistniałą sytuację, proszę o przeanalizowanie kilku alternatywnych lokalizacji jako docelowej siedziby Banku Żywności i przeprowadzenie konsultacji w tej kwestii z kierującą placówką Panią Marzeną Pieńkosz Sapiehą.

Bank Żywności, obchodzący w tym roku 20-lecie swojego istnienia, przez cały ten czas działa w sferze pomocy najuboższym, przez co bezdyskusyjnie stanowi jedną z najważniejszych placówek pomocowych Lublina i regionu.

Bez wątpienia zatem powinnością władz Naszego Miasta jest troska o  przyszłość tej organizacji i zapewnienie jej właściwego poziomu funkcjonowania na rzecz osób potrzebujących.

Proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią.