Lubelska Karta Miejska

aaaaaaaaaaaaaaaa1.jpgNa ostatniej sesji Rady Miasta Lublin przyjęliśmy Lubelską Kartę Miejską. W jej założeniach osoby odprowadzające podatek PIT w Lublinie będą korzystały ze zniżek w miejskiej komunikacji zbiorowej, a także z preferencyjnych cen na bilety w instytucjach kultury, czy w obiektach sportowych. To ukłon w kierunku osób, które wybrały Lublina jako miejsce rozliczenia podatkowego, dzięki czemu staną się beneficjentami nowego, lokalnego programu. To również większe środki finansowe po stronie dochodowej miejskiego budżetu, okrojonej polityką rządową o blisko 65 miilionów złotych.

Lubelska Karta Miejska została przyjęta przez wszystkich radnych Lublina, co świadczy o pełnej aprobacie dla niniejszego programu i jego właściwych rozwiązaniach.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl