O laureatach Miejskiego Programu Stypendialnego

kurtka.jpgW najbliższy poniedziałek (09.03.) w Trybunale Koronnym 62 studentów i 27 doktorantów, odbierze listy gratulacyjne w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego. To oficjalne i symboliczne spotkanie, podczas którego podsumujemy tegoroczną edycję i w sposób prestiżowy docenimy  wszystkich laureatów. Jako inicjator tego programu i członek zespołu oceniającego jego tegorocznych uczestników, chciałbym złożyć szczególne gratulacje wszystkim zwycięzcom. Akademickość to jeden z filarów naszego Miasta, świadczący o jego charakterze i kierunku rozwoju, co należy promować i podkreślać przy każdej możliwej sposobności.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl