Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu przy ulicy Ruskiej

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ulicy Ruskiej (prowadzącego do ulicy Szkolnej) zwracam się z prośbą o podjęcie związanych z tym działań.

W opinii Rady Dzielnicy Stare Miasto, która wywołała już niniejszy temat i którą podzielam, najbardziej zasadnym rozwiązaniem  byłoby umiejscowienie tam osoby tzw. przeprowadzacza. Oprócz tego, właściwym działaniem w mojej ocenie byłoby również wyraźniejsze oznakowanie przejścia (oznakowaniem poziomym i pionowym), co wymusiłoby na kierowcach zachowanie większej czujności i ostrożności.

Proszę o niezwłoczne podjęcie działań w przedmiotowej kwestii.