Interpelacja w sprawie obniżenia czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale miejskie jako reakcja na epidemię koronawirusa

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i ekonomicznymi skutkami, które wywołuje, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ustalenie preferencyjnych stawek czynszowych dla przedsiębiorców wynajmujących lokale komunalne z zasobów gminy Lublin. Odczuwalne przez nich w ostatnich dniach gwałtowne załamanie sprzedaży i zmniejszenie świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, powinno spotkać się z pomocną polityką gminy w zakresie finansowym.

W związku z powyższym proponuję podjęcie decyzji o obniżeniu lubelskim przedsiębiorcom i rzemieślnikom działającym w lokalach stanowiących zasoby gminy Lublin czynszów o 50% w miesiącach marzec i kwiecień, z możliwością prolongaty czasowej  w przypadku wydłużenia okresu występowania wirusa i jego skutków.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.