Lublinianie wobec epidemii

ratusz.jpgWobec zderzenia z ponurą rzeczywistością jestem dumny z postawy mieszkańców Mojego Miasta. Lublin ma tysiące bohaterów, którzy pomimo trudnej sytuacji, stają na wysokości zadania. Lekarze i personel medyczny, pracownicy MOPR, strażnicy miejscy, dziennikarze, wolontariusze, zwykli-choć niezwykli ludzie. Dziękuję Wam z całego serca.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl