O remoncie skweru przy ulicy Łopacińskiego

skwer.jpg

Pomimo trudnej sytuacji związanej z szalejącą epidemią, głęboko wierzę, że wkrótce będę mógł wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych wobec lokalnej społeczności. Jedną ze złożonych przeze mnie obietnic, jest rewitalizacja skweru przy ulicy Łopacińskiego wraz z przebudową biegnącej tam drogi. Dzisiejszy stan tego miejsca wymaga przeprowadzenia kompleksowych działań naprawczych, których akceptację otrzymałem już w formie pisemnej z Ratusza. W skierowanej do mnie odpowiedzi na interpelację zaznaczono nawet datę końcową wykonania tego zadania (sierpień br.), choć mam świadomość, że termin może ulec korekcie. Niezależnie od niefortunnego czasu, jestem jednak przekonany, że remont zostanie wykonany, a mieszkańcy ulicy Łopacińskiego doczekają się spełnienia swoich oczekiwań.