Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin- on line

sesja1.jpg

Wobec rozwijającej się epidemii koronawirusa najbliższa sesja Rady Miasta (zaplanowana na dzień 23.04.br) odbędzie się on line. To pierwsze w historii naszego miasta posiedzenie lokalnego ciała uchwałodwczego, podczas którego radni będą pracować wyłącznie zdalnie. W dniach 14-16 kwietnia odbędą się próby techniczne i wstępny test systemu z udziałem przedstawicieli lokalnego ciała uchwałodawczego. Podobny charakter będą miały także poprzedzające sesję komisje stałe.