Praca zdalna w klimacie poświątecznym

sesja-i.jpgI po Świętach. Czas na powrót do pracy, która z racji trwającej pandemii, w dalszym ciągu utrzymuje swój zdalny charakter.

Jak nadmieniłem już w jednym z ostatnich wpisów blogowych, rozpoczynamy przygotowania do przyszłotygodniowej sesji Rady Miasta, która po raz pierwszy w historii lokalnego ciała uchwałodawczego, będzie posiedzeniem on-line. Nie oznacza to jednak, że wszyscy miejscy rajcy przebywać będą w tym czasie poza Ratuszem, bo po pierwsze nie będzie takich nakazów formalno-prawnych, po drugie zaś radni mogą łączyć się zdanie w dowolnie wybranym miejscu.  Choć zalecamy zatem przebywanie w domu, nikt nie może zabronić radnemu przybycia na sesję do budynku Urzędu Miasta.

To jednak wyłączenie techniczne sprawy, najważniejsze są zagadnienia merytoryczne, które wobec rozprzestrzeniającej się pandemii i dyletanckiej postawy rządu, wymuszają na samorządach przejęcie pełnej odpowiedzialności za lokalną społeczność.