Czy rady dzielnic powinny obradować zdalnie?

niunio.jpgDziś skierowałem na ręce Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie umożliwienia jednostkom pomocniczym naszego samorządu, czyli po prostu radom dzielnic, pracy zdalnej. Uważam, że taka propozycja jest krokiem we właściwym kierunku, choć oczywiście kluczowym warunkiem jej realizacji musi być akceptacja takiej formuły przez członków rad dzielnic. Jeśli jest to jednak możliwe i aprobowane w przypadku Rady Miasta Lublin, myślę że analogiczne rozwiązanie można z powodzeniem przenieść na inny szczebel lokalnego samorządu.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=5473