Interpelacja w sprawie pomocy radom dzielnic w organizowaniu posiedzeń w trakcie epidemii koronawirusa

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o potrzebie przeorganizowania posiedzeń rad dzielnic na charakter zdalny, zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie ustaleń w tym zakresie z przewodniczącymi zarządów jednostek pomocniczych samorządu Miasta Lublin. Nadmienić pragnę, że otrzymywane przeze mnie informacje w tym zakresie świadczą o dużym zainteresowaniu taką formą komunikacji w radach dzielnic, ktore przecież podobnie jak Rada Miasta Lublin, mogłyby prowadzić posiedzenia zdalne, minimalizując tym samym bezpośrednie kontakty w wykonywanych obowiązkach samorządowych.

Uprzejmie proszę o podjęcie rozmów w tym zakresie i zajęcie się przedmiotową sprawą.