Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci w miesiącu maju

W związku  ze skierowaną do mnie prośbą od organizatorów Lubelskiej Giełdy Staroci w sprawie zorganozowania najbliższej giełdy w dniu 31 maja, zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy Urząd Miasta (Zarząd Dróg i Mostów) wyda(dzą) organizatorom stosowne zezwolenia na przeprowadzenie giełdy w przedstawionym powyżej terminie?

Jakie środki zabezpieczające (przy ewentualnej pozytywnej decyzji) powinni przygotować organizatorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzedawcom i gościom giełdy? Odmrażanie gospodarki (otwarcie targów, galerii handlowych etc.) w mojej ocenii powinno stać się punktem wyjścia do rozważenia wydania pozytywnej decyzji w tej sprawie.

Jednocześnie osobiście uważam, że przy jasnym określeniu zasad zachowania bezpieczeństwa i zapewnienia wszelkich środków ostrożności, można umożliwić przeprowadzenie niniejszego przedsięwzięcia. Nadmieniam ponadto, że według posiadanych przeze mnie informacji, analogiczne giełdy odbyły się już w kwietniu w kilku innych miastach Polski.