Czy giełda staroci ruszy już w maju?

gielda.jpgPrzed kilkoma dniami skierowałem do Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie umożliwienia zorganizowania Lubelskiej Giełdy Staroci w miesiącu maju i wydanie przez Ratusz stosownych zezwoleń w tej kwestii. Jestem przekonany, że to krok we właściwym kierunku, bo po pierwsze jesteśmy na etapie odmrażania gospodarki, a po drugie podobne giełdy ruszyły już w innych ośrodkach miejskich w Polsce. Liczę na pozytywną odpoiwedź ze strony Ratusza, bo tak jak wielu lublinian, tęsknię za naszą giełdą staroci.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=5498