Interpelacja w sprawie zmniejszenia opłat dla restauratorów za ogródki gastronomiczne

W ubiegły piątek uczestniczyłem w spotkaniu z lubelskimi restauratorami, na którym przedsiębiorcy wyartykulowali swoją prośbę o zmniejszenie przez Urząd Miasta wysokości opłat z tytułu wystawianych przez nich ogródków gastronomicznych. Popierając ten postulat, zadeklarowałem, że skieruję w przedmiotowej sprawie pismo do Pana Prezydenta. W ślad za tym spotkaniem, otrzymaliśmy informację z lubelskich mediów potwierdzoną również na stronie ratusza o zamiarze obniżenia tych stawek o 50 %.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy decyzja ta jest obowiązująca (jeśli nie, dlaczego i kiedy zostanie wprowadzona)?

Czy Urząd Miasta Lublin rozważa inne działania pomocowe dla lubelskich restauratorów  (tj. dalsze obniżenie stawek wzorem innych licznych ośrodków w Polsce, zwiększenie powierzchni użytkowe za symboliczną opłatą, prolongatę opłat w czasie?).

Popierając postulaty lubelskich restauratorów, chciałbym podkreślić szczególnie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się na skutek pandemii, a także konsekwencje, jakie spadły na nich wyniku nieprzemyślanych rządowych decyzji administracyjnych. Jednocześnie proszę o szczegółowe przeanalizowanie pozytywnych rozwiązań skierowanych do tej branży w innych ośrodkach Polski, a w ramach możliwości, zastosowanie ich w Lublinie.