Ponowna interpelacja w sprawie wycinki drzew przy ulicy Lipowej

Przed kilkoma miesiącami skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w sprawie odstąpienia od planowanej wycinki drzew przy ulicy Lipowej, dziś wobec licznych głosów społecznych (mieszkańców, środowiska obrony zieleni), czynię to ponownie.

Według posiadanych przeze mnie informacji, Urząd Miasta dysponuje inną alternatywną propozycją wykonania przebudowy niniejszej  arterii, która zakłada zachowanie znajdującej się tam zieleni, w tym drzew.

W związku z powyższym, chciałbym potwierdzić istnienie tej koncepcji, zaś w przypadku odpowiedzi pozytywnej, uzyskać do niej dostęp i zapytać o powody jej nieuwzględnienia.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o ponowne pochylenie się nad kwestią wycinki drzew rosnących wzdłuż ulicy Lipowej i weryfikację decyzji o ich wycięciu.

Proszę o priorytetowe zajęcie się treścią mojej interpelacji.