W oczekiwaniu na decyzje w sprawie ulicy Lipowej

lipowa.jpgZ nadzieją oczekuję na pozytywne wiadomości w zakresie drzew roznących przy ulicy Lipowej. Ostatnie spotkania, rozmowy i wnioski z nich płynące, napełniają mnie wiarą w pozytywne efekty końcowe. Według posiadanych przeze mnie informacji, jeszcze w tym miesiącu będziemy znali ostateczne rozstrzygnięcia na tym polu. Wierzę w rozsądek i konsensus.