Interpelacja w sprawie pomocy lubelskiemu Egzotarium

Zwracam się z prośbą o pomoc wolontariuszom z lubelskiego Ezgotarium (działającym w Fundacji Epicrates) w pozyskaniu (użyczeniu) nowego lokalu z zasobów gminy Lublin. Doceniając dotychczasowy wkład lokalnego Magistratu  w pomoc i współpracę z zapleczem wolontariackim niniejszej fundacji tudzież Egzotarium, zwracam uwagę na istotne problemy, z którymi borykają się oba podmioty tj. niewielki metraż pomieszczeń do leczenia i rehabilitacji zwierząt, brak bazy szkoleniowej, brak miejsca do przechowywania sprzętu.

Pragnę podkreślić także z całą wyrazistością, że wolontariat niniejszej fundacji prowadzi szeroko rozwiniętą edukację tematyczną, propaguje adopcję zwierząt, podejmuje interwencję w przypadkach noszących znamiona znęcania się nad zwierzętami, a także współpracuje z organami administracji krajowej i samorządowej. Ponadto Fundacja Epicrates, jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada doświadczenie w odłowach gatunków inwazyjnych, podejmując te działania przede wszystkim na terenie Lublina.

W związku z powyższym pomoc w znalezieniu nowej siedziby dla tych wspaniałych społeczników, jest powinnością władz miasta, dzięki czemu możliwe stanie się uratowanie wielu zwierząt i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Lublina.