Interpelacja w sprawie porzucanych hulajnóg w miejskiej przestrzeni

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zajęcie się problemem hulajnóg porzucanych na lubelskich chodnikach tudzież niekiedy w pasach ruchu drogowego. Zjawisko to przybiera na sile, wraz z progresem zainteresowania niniejszym środkiem transportu, powodując szereg utrudnień komunikacyjnych pieszych i kierowców. Mając na uwadze brak właściwych regulacji ustawowych (użytkownik hulajnogi wciąż ma status pieszego) niezwykle ciężkie jest egzekwowanie prawa w kontekście poruszania się nimi. Myślę jednak, że możliwe jest skuteczniejsze weryfikowanie ich użytkowania w zakresie pozostawiania sprzętu na miejskich chodnikach i arteriach (zarówno od operatora jak i osób korzystających z tego środka komunikacji).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zobligowanie podległych sobie służb, do skuteczniejszej weryfikacji bałaganu powstałego na skutek bezmyślnego pozostawiania hulajnóg w przestrzeni miasta przez ich użytkowników oraz oparetaora(ów).