O koniecznoścu remontu chodników przy Lubartowskiej

 lubartowska.jpg

Jednym z najważniejszych zadań, o które zabiegam w przyszłorocznym budżecie, jest poprawa jakości chodnika na ulicy Lubartowskiej. Nie mam wątpliwości, że remont ten powinien stanowić priorytet naszych zadań zważywszy na coraz gorszy stan tego traktu pieszego. Jestem przekonany, że pomimo konieczności ograniczania wydatków (a co za tym idzie działań remontowych na lubelskich arteriach) zadanie to znajdzie uznanie w oczach Pana Prezydenta i uzyska akceptację członków lokalnego ciała uchwałodawczego. Nie wyobrażam sobie, by tak kluczowa i reprezentacyjna część Lublina, nie odzyskała wreszcie należnego jej blasku. Przy okazji, jak sygnalizują niektórzy członkowie rady dzielnicy Stare Miasto (z Przewodniczącym Zarządu na czele) warto pochylić się nad projektem przebudowy ulicy (do Alei Solidarności i Alei Tysiąclecia od strony centrum) zwężając pas ruchu drogowego i poszerzając chodnik na niniejszym odcinku.