Interpelacja w sprawie pomocy lubelskiej branży gastronomicznej

W związku z katastrofalną w skutkach decyzją rządową dotyczącą częściowego zamknięcia branży gastronomicznej, uderzającą zarówno w pracodawców tej gałęzi życia gospodarczego, jej pracowników, jak i budżety gmin, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wsparcia lubelskich restauratorów Mając świadomość wszelkich trudności dotyczącej strony dochodowej przyszłorocznego budżetu, pragnę zwrócić uwagę, że ludzie parający się tą profesją, od lat stanowią ważny element składowy miejskiego życia gospodarczego, odprowadzającego podatki w mieście i utrzymującego rzeszę pracowników. Ich upadek w poważny sposób naruszy zatem strukturę ekonomiczną miejskiego krwiobiegi, powodując szereg negatywnych konsekwencji na rynku pracy i w miejskim budżecie.

W ostatnich dniach uruchomiona została cenna akcja „RATUjemy GASTRO w Lublinie”, podczas której Urząd Miasta wspiera restauratorów, za co pragnę serdecznie podziękować. To oczywiście krok we właściwym kierunku.

Uważam jednak, że wobec zaistniałej sytuacji naszą powinnością jest podjęcie szerszych działań na tym polu, pomocnych w przetrwaniu te branży takich jak: obniżenie czynszów w lokalach znajdujących się w zasobach gminy Lublin na czas zamknięcia restauratorom stałych punktów obsługi, prolongata terminów spłaty zobowiązań wobec Miasta a także spółek miejskich, zmniejszenie (lub zawieszenie) opłat koncesyjnych, bezpłatne wykorzystanie przez nich nośników informacyjnych również w środkach transportu miejskiego.

Pragnąc wyrazić podziękowanie za dotychczasowe działania Urzędu Miasta Lublin na rzecz pomocy lokalnym przedsiębiorcom, jestem przekonany, że na tym polu możemy podjąć jeszcze wiele potrzebnych i pożytecznych działań.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.