Na pomoc restauratorom

 restauratorzy.jpg

Dziś skierowałem na ręce Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie udzielenia przez Miasto Lublin dodatkowej pomocy lokalnej branży gastronomicznej. Mając świadomość konsekwencji, jakie spadły na restauratorów w wyniku kolejnej wadliwej decyzji rządowej, jako radny Lublina i osoba której leży na sercu los lokalnych przedsiębiorców, czuję się w obowiązku zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie. Mam nadzieję, że dalsze działania gminy Lublin na tym polu, przynajmniej w części zrekompensują branży gastronomicznej straty, z jakimi muszą borykać się, nie z własnej winy.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=5687