Interpelacja w sprawie prolongaty czasowego obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego dla przedsiębiorców

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie czasowego obniżenia stawek za zajęcie pasa ruchu drogowego dla przedsiębiorców (31.12.br.), zwracam się z prośbą o przygotowanie uchwały prolongującej ten okres do końca przyszłego roku.  W mojej ocenie, podjęcie takiego działania jest niezbędne, wobec ograniczeń nałożonych na szereg branż związanych z takim charakterem działalności (m.in restauratorzy czy sprzedawcy kwiatów i zniczy). Należy bowiem pamiętać, że dla osób parających się tymi profesjami, bieżący rok w poważnym stopniu ograniczył prawidłowe funkcjonowanie ich firm, powodując destabilizację działalności i utratę poważnej części przychodów.

W mojej ocenie, przedmiotowa uchwała jest powinnością władz naszego Miasta, pomagającą rodzimym przedsiębiorcom, przetrwać trudny czas pandemii i minimalizującą skutki wprowadzonych ograniczeń.

Proszę o priorytetowe zajęcie się treścią niniejszej interpelacji.