Interpelacja w sprawie działań pomocowych na rzecz lubelskich księgarń, antykwariatów i wydawnictw książkowych

W związku ze skierowanymi do mnie w ostatnich dniach prośbami od przedstawicieli branży księgarskiej, w sprawie pomocy osobom parającym się tą profesją, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w ostatnich 12 miesiącach Urząd Miasta Lublin podjął jakieś działania pomocowe w zakresie wsparcia branży księgarskiej, a jeśli tak, proszę o ich wyszczególnienie?

2. Czy prowadzone są działania promocyjno-reklamowe na należących do Miasta nośnikach informacyjnych lub w przestrzeni internetowej, pomagające przedstawicielom księgarń, wydawnictw i antykwariatów?

3. Czy dokonywane są zakupy w lubelskich księgarniach i wydawnictwach, zwłaszcza pozycji o tematyce promującej Miasto i region?

Chciałbym podkreślić w tym miejscu, że wzorem innych miast: Gdańska, Sopotu czy Krakowa, warto uruchomić program wspierania niezależnych księgarń, antykwariatów i wydawnictw, które podobnie, jak branża gastronomiczna, czy turystyczna, szczególnie mocno dotknięte zostały skutkami pandemii i towarzyszących jej obostrzeń.

Uprzejmie proszę o priorytetową odpowiedź na zadane pytania i podjęcie (dalszych) działań w zakresie pomocy przedstawicielom branży księgarskiej.