Interpelacja w sprawie problemu bezdomności i pomocy osobom nią dotkniętych w Lublinie

Zwracam się z prośbą o przedstawienie działań Urzędu Miasta Lublin w zakresie walki z bezdomnością i pomocy osobom nią dotkniętych. Pochylając się nad tym problemem,  szczególnie w okresie epidemii koronawirusa, potęgującego dodatkowo problemy osób bezdomnych, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie działania pomocowe wobec osób bezdomnych są obecnie realizowane przez Urząd Miasta?

Czy Miasto Lublin realizuje własne programy w tym zakresie, a jeśli nie, czy planowane jest przygotowanie kompleksowego programu z tym związanego?

Czy prowadzone są działania pomocowe wobec osób bezdomnych w zakresie aktywizacji zawodowej, profilaktyki zdrowotnej itp.?

Jakiej wysokości środki zostały przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym w ubiegłym roku i jakie zostały zabezpieczone na rok bieżący?

Proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.