Pytania dotyczące problemu bezdomności

bezdomni.jpgWczorajszym popołudniem skierowałem do Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację dotyczącą problemu bezdomności w Lublinie, a także sposobów jej zapobiegania. To szczególnie wrażliwy temat, który w okresie pandemii, wywołuje szereg dodatkowych dyskusji. Nie mam wątpliwości, że Miasto Lublin od lat skutecznie realizuje politykę dotyczącą rozwiązywania problemów osób bezdomnych, niemniej zadane przeze mnie pytania, znacznie lepiej uzmysłowią mi tę kwestię wskazując możliwości skutecznej interwencji na tym polu i zaangażowania w sprawy osób bezdomnych.

Treść interpelacji umieszczam poniżej:

 http://marcinnowak.pl/?p=5816