4 czerwca 1989 roku, to już 32 lata

wybory.jpeg4 czerwca 1989 roku, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Właśnie tego dnia odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory oznaczające koniec epoki komunizmu w Polsce. I choć przez lata wokół przebiegu transformacji ustrojowej narosło wiele kontrowersji, do dziś dzielących Polaków, nie sposób nie dostrzec pozytywnych zmian towarzyszących tej przełomowej chwili.