Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Żmigród

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od społeczności ulicy Żmigród, w sprawie konieczności montażu dwóch progów zwalniających na znajdującej się tam nawierzchni jezdnej, proszę o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie. Niniejsza droga, od lat będąca ślepą ulicą, w dalszym ciągu generuje duży ruch kołowy, zaś jeżdżące po niej pojazdy, często poruszają się z nadmierną prędkością. Zdarzenia te w realny sposób wpływają na bezpieczeństwo mieszkających tam ludzi (zwłaszcza dzieci), ich zwierząt, a także uszkodzenie zaparkowanych wzdłuż ulicy pojazdów kołowych. W związku z powyższym uważam, że konieczne jest podjęcie działań w przedmiotowej sprawie, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwej jednostki pomocniczej samorządu, a więc Rady Dzielnicy Śródmieście.

Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią.