Interwencja w sprawie mieszkańców ulicy Głowackiego

plot-3.jpgPrzed kilkoma dniami skierowałem do Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka interpelację w sprawie przejęcia przez gminę Lublin części drogi usytuowanej przy ulicy Głowackiego 35. Problem dotyczy kilkuletniego sporu, jaki powstał na linii Spółdzielni Niewidomych oraz mieszkańców okolicznych bloków, których dostęp do posesji został poważnie ograniczony. Z uwagi na przewlekłość tematu i brak finalnych rozwiązań, zwróciłem się do władz Lublina o podjęcie radykalnych działań. Wierzę w skuteczność interwencji Pana Prezydenta, bo sytuacja mieszkańców jest faktycznie nieciekawa.

Treść interpelacji: http://marcinnowak.pl/?p=5902