Interpelacja w sprawie skweru przy ulicy Łopacińskiego

W związku z zaplanowaną na rok bieżący rewitalizację skweru przy ulicy Łopacińskiego, która do chwili obecnej niestety nie doszła do skutku, chciałbym zapytać o dalsze plany działań w przedmiotowej sprawie. Do chwili obecnej wykonany został jedynie koncepcyjny projekt obejmujący kompleksową rewitalizację obszaru wraz z licznymi nasadzeniami, jednak same działania w niniejszej sprawie nie zostały podjęte. Tymczasem mieszkańcy, oczekując konkretnych rezultatów, kierują do mnie szereg pytań, niepokojąc się, że zadanie to w ogóle nie zostanie zrealizowane.

W związku z powyższym, proszę o przedstawienie mi w jakim terminie zadanie to zostanie rozpoczęte tudzież zakończone, co pozwoli mi przekazać stosowne informacje zainteresowanym osobom.