Interpelacja w sprawie braku realizacji uchwały dotyczącej przeznaczenia środków pieniężnych ze sprzedaży gruntów przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego na przebudowę infrastruktury sportowej klubu „Lublinianka”

W związku z docierającymi do mnie pytaniami i osobiście nurtującymi mnie kwestiami, dotyczącymi uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 19/al. Jana Długosza 7 (uchwała nr 798/XXXII/2013 r. z dnia 27 czerwca 2013 r.), proszę o szczegółowe wyjaśnienie mi zakresu jej wykonania i powodów, które skutkują brakiem zaplanowanych efektów realizacyjnych. W treści uzasadnienia do przedmiotowej uchwały znajduje się między innymi zapis o następującej treści: „Mając na uwadze, że sprzedaż projektowanej działki nr 2/68 pozwoli na pozyskanie środków finansowych na remont infrastruktury sportowej posadowionej na części nieruchomości pozostającej we władaniu MOSiR „Bystrzyca” S.p. z.o.o, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne”. Taka intencja przyświecała zatem działaniom Urzędu Miasta Lublin przy opracowaniu uchwały, a także radnym, podczas jej pozytywnego zaopiniowania. Tymczasem istniejący stan rzeczy zdaje się być całkowicie odmienny od planowanych działań, co wielokrotnie akcentowane było w kręgach związanych ze środowiskiem sportowym.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Za jaką kwotę pieniężną został sprzedany ten grunt?

Jakie środki finansowe zostały przeznaczone z tego tytułu na remont infrastruktury sportowej?

Jakie zadania wykonano w ramach planowanych prac?

Proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do treści niniejszej interpelacji.