Wspierając lubelską branżę gastronomiczną

Wspierając lubelskich przedsiębiorców z branży gastronomicznej, pozwoliłem sobie skierować na ręce Pana Prezydenta interpelację dotyczącą działań pomocowych związanych z funkcjonowaniem ogródków gastronomicznych. Co prawda do rozpoczęcia sezonu „ogródkowego” zostało jeszcze sporo czasu, a pandemicznych konsekwencji i ewentualnych restrykcji tudzież konsekwencji z nią związanych dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, jednak jestem przekonany, że rozmowy w tej sprawie powinny odbyć się już na tym etapie. Uzasadnienie moich działań znajduje się w treści poniższej interpelacji.

Interpelacja dotycząca opłat za ogródki gastronomiczne w sezonie 2022

W związku ze zbliżającym się nowym sezonem otwarcia ogródków gastronomicznych uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zastosowania ulg dla przedstawicieli branży gastronomicznej działających w tym obszarze. Jestem przekonany, że do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiotowej kwestii właściwym rozwiązaniem byłoby spotkanie z przedstawicielami tej branży i wysłuchanie ich racji, co miało wszak miejsce w roku ubiegłym. Ostatnie, przyjęte przez Radę Miasta regulacje w przedmiotowej sprawie, przyniosły istotną pomoc dla lubelskich restauratorów, zmniejszając opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego do 1 gr (słownie jednego grosza) za m². Oczywiście, w chwili obecnej ciężko wyrokować, jak sytuacja pandemiczna przełoży się na branżę gastronomiczną w najbliższych miesiącach, jednak w mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby ustalenie pewnych hipotetycznych, opcjonalnych rozwiązań, w zależności od rozwoju sytuacji. Z całą pewnością dałoby to poczucie dużego komfortu restauratorom, którzy od blisko dwóch lat, zmagają się, zarówno z problemami związanymi z pandemią, jak i nakładanymi na nich ustawicznymi ograniczeniami i restrykcjami.
Gmina Lublin w osobie Pana Prezydenta i Rady Miasta wykazała w ubiegłym roku, że los lubelskich restauratorów nie jest nam obcy, jestem zatem przekonany, że w roku bieżącym po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami branży gastronomicznej, uda nam się wdrożyć w życie kolejne działania pomocowe.
W związku z powyższym proszę o pochylenie się nad niniejszym problemem i umożliwienie mi zainicjowania spotkania w tym zakresie z przedstawicielami lubelskich restauratorów.